Tuesday the 24th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

WYKOPKI ZIEMNIAKÓW

  1. października klasa Vd wybrała się do gospodarstwa rolnego Państwa Witkowskich
    w Łomnicy na wykopki ziemniaków.

Gospodarz kopaczką ziemniaczaną odkrył kilka rajek, byśmy wyzbierali ziemniaki. Pogoda sprzyjała i z wielkim zapałem i werwą zbieraliśmy ziemniaki do wiaderek przygotowanych przez właścicieli. Pełne ziemniaków, ciężkie wiaderka należało wysypywać do podstawionej przyczepy ciągnikowej. Sił wystarczyło tylko na godzinę

Dzięki wykonanej pracy wiemy skąd się biorą ziemniaki w sklepach.

Gospodarze przygotowali dla nas ognisko przy którym smażyliśmy kiełbaski, chleb i pianki,
w gorącym popiele piekły się ziemniaki. Pierwszy raz jedliśmy w taki sposób przygotowane ziemniaki, pychota, a jaki zapach…

Były podchody i wspólne zabawy, skoki na balotach słomy, zwiedzanie gospodarstwa, spotkania ze zwierzętami gospodarskimi.

Cudowny dzień, nie chciało się wracać. Na pewno jeszcze tu przyjedziemy.

Dziękujemy Państwu Witkowskim  i rodzicom za transport i smakołyki.

GALERIA

Klasa Vd z wychowawczynią Grażyną Kordek-Zozula

Kahoot! – tam gdzie nauka spotyka się z zabawą

W ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej uczniowie klasy IIId (gimnazjum) w poniedziałek 16.10.2017r. pracowali na lekcji matematyki i zajęciach z wychowawcą z programem Kahoot!. Program umożliwia tworzenie interaktywnych kartkówek, quizów, ankiet. Niewątpliwą zaletą testów tworzonych na platformie Kahoot! jest możliwość wykorzystania potencjału urządzeń mobilnych, którymi dysponują uczniowie- takich, jak telefony czy tablety, za pomocą których młodzież może odpowiadać na pytania zawarte w teście. Na lekcji matematyki uczniowie weryfikowali stopień opanowania działu: Liczby i wyrażenia  algebraiczne, a na zajęciach wychowawczych mieli okazję sprawdzić się w   quizie „Jaka to melodia?”.

Nowoczesne podejście do tematu, rezygnacja z tradycyjnej metody, jaką stanowi kartkówka z pewnością pozytywnie wpływa na pracę młodzieży na lekcji. Kahoot! wyzwala emocje, motywuje do myślenia, a  dzięki połączeniu nauki i zabawy uczniowie w naturalny sposób przyswajają wiedzę.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż lekcje przygotowane zostały przez uczennice – Izę, Julię i Igę.

GALERIA

Małgorzata Grzechnik

Lekcje z policją…

W dniu 16.10.2017 w naszej szkole kilka lekcji wychowawczych poprowadzili zaproszeni policjanci.

W klasach IVE (wych. A. Kledzik), VD (wych. E Dudek), IIB G (wych. Sł. Kłos-Burda),

IID G (wych. J. Szanter)  rozmawiali o ważnych sprawach dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa naszych uczniów.

Tematykę prowadzonych zajęć zaproponowali wcześniej wychowawcy klas, najlepiej zorientowani w tym , o jakich aspektach bezpieczeństwa należy w ich klasach  porozmawiać.

Najczęściej były to:

- bezpieczna droga do i ze szkoły,

- przemoc i agresja wśród młodzieży,

- wagary, niewypełnianie obowiązku szkolnego i ich konsekwencje,

- fora społecznościowe – zawieranie znajomości,

- cyberprzemoc – konsekwencje,

- odpowiedzialność karna  14, 15 latka,

- środki uzależniające – jak się przed nimi ustrzec.

Zaroszeni goście prezentowali przygotowane filmy, brali udział w dyskusji z uczniami, odpowiadali na pytania. Lekcje bardzo się podobały i uczniom i ich wychowawcom.

Serdecznie dziękujemy asp. szt. T. Plucińskiemu, mł. asp. M. Czechowiczowi,

sierż szt. K. Majchrzakowi, st. sierż M. Słabaczewskiej

oraz oczywiście koordynatorowi akcji asp. szt B. Cimciochowi!

Kolejna „runda” spotkań to 23 październik w klasach VA i VD. Zapraszamy!

GALERIA

                                               Koordynator „Bezpiecznej Szkoły” w SP2- I.Bodoń

VII ŚWIATOWY DZIEŃ

TABLICZKI MNOŻENIA

 

Akcja Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, to bezpłatna akcja edukacyjna przeprowadzana
w szkołach na całym świecie. Odbywa się każdego roku w ostatni piątek września. W tym roku przystąpiło do niej 3 885 szkół, i nasza szkoła po raz trzeci była wśród nich!
W dniach 25-28.09 w trakcie lekcji matematyki nastąpiły przygotowania, podczas których dzieci przypominały sobie tabliczkę mnożenia. W tych też dniach, nauczyciele sprawdzali „tabliczkową wiedzę” swoich uczniów i podczas egzaminów wyłonili najlepiej posługujących się  tabliczką mnożenia oraz łącząc sport z matematyką przeprowadzali konkurs na  króla i królową skakanki.
29 września podczas finału akcji nastąpiło wyłonienie Mistrzów Tabliczki Mnożenia.  
Na poszczególnych poziomach zwycięzcami zostali:

Amelia Różyńska klasa IV e

Hanna Poliwka klasa V b

Adrian Garbowski klasa VII d

Tytuł Króla i Królowej skakanki otrzymali:

Nadia Borucka kl IV a

Michał Błoch klasa V a

Wiktoria Kapela Klasa V d

Anita Frątczak klasa VI c

Michał Kuskowski klasa VI b

Agata Kończak klasa VII b

Adrian Grabowski klasa VII d

Kornelia Kołdras klasa II d gim

Kacper Szkuciak klasa III a gim

GRATULUJEMY!

Cztery patrole sprawdzały znajomość tabliczki pitagorejskiej wśród uczniów klas III – VII, uczniów klas gimnazjalnych oraz wśród pracowników naszej szkoły.
Patrole egzaminacyjne wyruszyły również w miasto i sprawdziły znajomość tabliczki mnożenia wśród mieszkańców Trzcianki, udały się także do Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz Szkoły Podstawowej nr 3.
Wszystkim, którzy wykazali się odwagą i podjęli się wzięcia udziału w naszej akcji dziękujemy, a tym którym udało się poprawnie odpowiedzieć (ustnie lub pisemnie) na 5 pytań z losu i otrzymać tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz imienną legitymację GRATULUJEMY!

GALERIA

Koordynatorzy

Kamila Koligot,
Grażyna Kordek-Zozula

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY

ETAP SZKOLNY

18 października 2017r

 

Dnia 18 października 2017r w naszej szkole odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów dotychczasowych szkół gimnazjalnych, którego organizatorem jest Wielkopolski Kurator Oświaty. Przystąpiło do niego 24 uczniów. Pod okiem Szkolnej Komisji Konkursowej uczniowie zmagali się z testem składającym się z zadań otwartych i zamkniętych.Na tym etapie najlepszym matematykiem, który zakwalifikował się do etapu rejonowego(24 listopada) okazał się Amadeusz Szade z kl. III b.

 

Kod ucznia

liczba punktów

G201.

8

G202.

18

G203.

20

G204.

20

G206.

30

G207.

16

G209.

20

G210.

43

G211.

9

G212.

3

G213.

5

G214.

11

G216.

6

G217.

16

G218.

4

G219.

6

G220.

23

G221.

5

G222.

5

G223.

17

G225.

7

G226.

7

G227.

16

G228.

3

GALERIA

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów!

Nauczyciel matematyki mgr Koligot Kamila