Saturday the 18th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

Kahoot! – tam gdzie nauka spotyka się z zabawą

W ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej uczniowie klasy IIId (gimnazjum) w poniedziałek 16.10.2017r. pracowali na lekcji matematyki i zajęciach z wychowawcą z programem Kahoot!. Program umożliwia tworzenie interaktywnych kartkówek, quizów, ankiet. Niewątpliwą zaletą testów tworzonych na platformie Kahoot! jest możliwość wykorzystania potencjału urządzeń mobilnych, którymi dysponują uczniowie- takich, jak telefony czy tablety, za pomocą których młodzież może odpowiadać na pytania zawarte w teście. Na lekcji matematyki uczniowie weryfikowali stopień opanowania działu: Liczby i wyrażenia  algebraiczne, a na zajęciach wychowawczych mieli okazję sprawdzić się w   quizie „Jaka to melodia?”.

Nowoczesne podejście do tematu, rezygnacja z tradycyjnej metody, jaką stanowi kartkówka z pewnością pozytywnie wpływa na pracę młodzieży na lekcji. Kahoot! wyzwala emocje, motywuje do myślenia, a  dzięki połączeniu nauki i zabawy uczniowie w naturalny sposób przyswajają wiedzę.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż lekcje przygotowane zostały przez uczennice – Izę, Julię i Igę.

GALERIA

Małgorzata Grzechnik

VII ŚWIATOWY DZIEŃ

TABLICZKI MNOŻENIA

 

Akcja Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia, to bezpłatna akcja edukacyjna przeprowadzana
w szkołach na całym świecie. Odbywa się każdego roku w ostatni piątek września. W tym roku przystąpiło do niej 3 885 szkół, i nasza szkoła po raz trzeci była wśród nich!
W dniach 25-28.09 w trakcie lekcji matematyki nastąpiły przygotowania, podczas których dzieci przypominały sobie tabliczkę mnożenia. W tych też dniach, nauczyciele sprawdzali „tabliczkową wiedzę” swoich uczniów i podczas egzaminów wyłonili najlepiej posługujących się  tabliczką mnożenia oraz łącząc sport z matematyką przeprowadzali konkurs na  króla i królową skakanki.
29 września podczas finału akcji nastąpiło wyłonienie Mistrzów Tabliczki Mnożenia.  
Na poszczególnych poziomach zwycięzcami zostali:

Amelia Różyńska klasa IV e

Hanna Poliwka klasa V b

Adrian Garbowski klasa VII d

Tytuł Króla i Królowej skakanki otrzymali:

Nadia Borucka kl IV a

Michał Błoch klasa V a

Wiktoria Kapela Klasa V d

Anita Frątczak klasa VI c

Michał Kuskowski klasa VI b

Agata Kończak klasa VII b

Adrian Grabowski klasa VII d

Kornelia Kołdras klasa II d gim

Kacper Szkuciak klasa III a gim

GRATULUJEMY!

Cztery patrole sprawdzały znajomość tabliczki pitagorejskiej wśród uczniów klas III – VII, uczniów klas gimnazjalnych oraz wśród pracowników naszej szkoły.
Patrole egzaminacyjne wyruszyły również w miasto i sprawdziły znajomość tabliczki mnożenia wśród mieszkańców Trzcianki, udały się także do Urzędu Miejskiego Trzcianki oraz Szkoły Podstawowej nr 3.
Wszystkim, którzy wykazali się odwagą i podjęli się wzięcia udziału w naszej akcji dziękujemy, a tym którym udało się poprawnie odpowiedzieć (ustnie lub pisemnie) na 5 pytań z losu i otrzymać tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia oraz imienną legitymację GRATULUJEMY!

GALERIA

Koordynatorzy

Kamila Koligot,
Grażyna Kordek-Zozula

WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY

ETAP SZKOLNY

18 października 2017r

 

Dnia 18 października 2017r w naszej szkole odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów dotychczasowych szkół gimnazjalnych, którego organizatorem jest Wielkopolski Kurator Oświaty. Przystąpiło do niego 24 uczniów. Pod okiem Szkolnej Komisji Konkursowej uczniowie zmagali się z testem składającym się z zadań otwartych i zamkniętych.Na tym etapie najlepszym matematykiem, który zakwalifikował się do etapu rejonowego(24 listopada) okazał się Amadeusz Szade z kl. III b.

 

Kod ucznia

liczba punktów

G201.

8

G202.

18

G203.

20

G204.

20

G206.

30

G207.

16

G209.

20

G210.

43

G211.

9

G212.

3

G213.

5

G214.

11

G216.

6

G217.

16

G218.

4

G219.

6

G220.

23

G221.

5

G222.

5

G223.

17

G225.

7

G226.

7

G227.

16

G228.

3

GALERIA

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy sukcesów!

Nauczyciel matematyki mgr Koligot Kamila

Lekcje z policją…

W dniu 16.10.2017 w naszej szkole kilka lekcji wychowawczych poprowadzili zaproszeni policjanci.

W klasach IVE (wych. A. Kledzik), VD (wych. E Dudek), IIB G (wych. Sł. Kłos-Burda),

IID G (wych. J. Szanter)  rozmawiali o ważnych sprawach dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa naszych uczniów.

Tematykę prowadzonych zajęć zaproponowali wcześniej wychowawcy klas, najlepiej zorientowani w tym , o jakich aspektach bezpieczeństwa należy w ich klasach  porozmawiać.

Najczęściej były to:

- bezpieczna droga do i ze szkoły,

- przemoc i agresja wśród młodzieży,

- wagary, niewypełnianie obowiązku szkolnego i ich konsekwencje,

- fora społecznościowe – zawieranie znajomości,

- cyberprzemoc – konsekwencje,

- odpowiedzialność karna  14, 15 latka,

- środki uzależniające – jak się przed nimi ustrzec.

Zaroszeni goście prezentowali przygotowane filmy, brali udział w dyskusji z uczniami, odpowiadali na pytania. Lekcje bardzo się podobały i uczniom i ich wychowawcom.

Serdecznie dziękujemy asp. szt. T. Plucińskiemu, mł. asp. M. Czechowiczowi,

sierż szt. K. Majchrzakowi, st. sierż M. Słabaczewskiej

oraz oczywiście koordynatorowi akcji asp. szt B. Cimciochowi!

Kolejna „runda” spotkań to 23 październik w klasach VA i VD. Zapraszamy!

GALERIA

                                               Koordynator „Bezpiecznej Szkoły” w SP2- I.Bodoń

Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Trzciance

 

Od października w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 nauczyciele mogą oglądać wystawę książek przygotowaną przez Bibliotekę Pedagogiczną w Trzciance na temat "Efektywne uczenie się i nauczanie". Zainteresowani nauczyciele będą mogli wypożyczyć wybrane przez siebie pozycje książkowe do domu, bo wystawa działa jako punkt biblioteczny. Wpisuje się ona w realizację piątego kierunku polityki oświatowej państwa : Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli do skorzystania z oferty biblioteki pedagogicznej.

GALERIA