Saturday the 18th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

TAJNIKI  FIZYKI

Na skutek nikłej wiedzy o otaczającym świecie i nieznajomości praw rządzących światem przyrody, ludzie obserwujący zjawiska odbiegające od normy, widzieli w nich efekt działania sił nadprzyrodzonych. Ludzi, potrafiących wykorzystać tę wiedzę, często nazywano czarownikami. Ich losy w odległych czasach zazwyczaj nie toczyły się pomyślnie. Przez posiadaną wiedzę i umiejętności często swoje życie kończyli na stosie. Na szczęście dzisiaj istnieją techniki, dzięki którym możemy rozwiązać wiele zaskakujących zagadek.

Doskonałą okazją do próby wyjaśnienia przyczyn zjawisk nadprzyrodzonych było obchodzone 31 października święto Halloween. Tego dnia odbyła się niezwykła lekcja fizyki.

Dzięki zaangażowaniu uczniów z klas 7 b i 2dg  oraz pani Agnieszki Błoch uczniowie z klas 5, 6, 7a, 7b, 7c, 2ag, 2cg, 3ag przenieśli się w świat magii i czarów.

Na niestandardowej, interaktywnej lekcji fizyki uczniowie z wielkim zainteresowaniem obserwowali latającą piłeczkę pingpongową, podziwiali tańczącego węża, a także z ciekawością przyglądali się niezwykłym sztuczkom z użyciem  atramentu. Szczególnie fascynującą okazała się być wiedza dotycząca możliwości zbadania składu powietrza.

Uczestnictwo w tej lekcji było niesamowita przygodą oraz świetną zabawą.

GALERIA

FAJNE GRANTY - programowanie dla wszystkich

Dnia 7 listopada podczas DRZWI OTWARTYCH uczniowie zaprezentowali naukę programowania. Zakupione pomoce naukowe (ScottieGo, OZOBOTY i mBoty) bawią a zarazem uczą bez granicy wieku.

GALERIA

Elżbieta Dudek

Małgorzata Grzechnik

Mikołaj Fiksa

Konkurs  Wiedzy o Zasadach Zdrowego  Stylu Życia

27 października 2017 r. uczennice trzeciej klasy gimnazjum wzięły  udział w  IV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Zasadach Zdrowego Stylu Życia (dla uczniów II i III klas gimnazjalnych), który odbył się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Trzciance. Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  Czarnkowie oraz Wydział Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Czarnkowie. Do konkursu zgłosiło się 10 szkół z powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego. Uczniowie walczyli w 3-osobowych drużynach.    Konkurs podzielony był na trzy etapy: I etap - sprawdzian wiedzy – pisemny test rozwiązywany drużynowo;  II etap – plakat o zasadach zdrowego odżywiania (1 plakat na drużynę); III etap – część praktyczna (rozpoznawanie potraw z różnych krajów Europy  i świata oraz konkurencja niespodzianka). Wszyscy uczestnicy wykazali się znajomością zasad zdrowego stylu życia. 

GALERIA

Joanna Kaczmarek

Wyjazd na przedstawienie profilaktyczne ,, Profilaktyka a Ty”

Dnia 30 października uczniowie klas 2 gimnazjum z opiekunami Aliną Sitkowską i Joanną Kaczmarek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzciance  uczestniczyli  w  podsumowaniu dotychczasowych działań profilaktyczno - edukacyjnych, realizowanych przez czarnkowsko - trzcianecką grupę Pat, które odbyło się w  kinie ,,Światowid” w Czarnkowie. Z tej okazji zgromadzona młodzież, pedagodzy oraz zaproszeni goście obejrzeli dwa spektakle, występy artystyczne oraz spoty reklamowe programów realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Czarnkowie.

"Profilaktyka a Ty" to ogólnopolski program pod egidą Komendy Głównej Policji, w którym ludzie młodzi wychodzą z profilaktyką uzależnień do swoich kolegów i rówieśników. Język teatru, muzyki, wspólnej zabawy w atmosferze koleżeństwa, przyjaźni, tolerancji ma przemawiać do wyobraźni młodych ludzi, zniechęcać do eksperymentowania z używkami, pokazywać jasne strony codzienności i namawiać do życia wolnego od uzależnień.

Młodzież zgromadzona w sali kinowej obejrzała dwa spektakle. Pierwszy przygotowany przez członków czarnkowsko - trzcianeckiej grupy PaT zatytułowany "Niedoskonała doskonałość" na podstawie scenariusza PaTowiczki Julii Strakowskiej oraz pod okiem reżysera Justyny Łopatko. Drugi spektakl pod nazwą "Zwierciadło" przygotowany przez grupę teatralną "Twarzą w Twarz" z Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance. W trakcie uroczystości odbyła się projekcja filmu ukazującego dotychczasową aktywność członków grupy, występy artystyczne, spot Kampanii Programu PaT zatytułowany "Nie Wsiadam" oraz dwa spoty reklamowe programów profilaktycznych, realizowanych przez czarnkowską komendę, pod nazwą "Dwie strony sieci" i "Dopalacze niszczą życie".

GALERIA

Joanna Kaczmarek

Komputer z Lehrte

Dzięki współpracy międzynarodowej z Lehrte miasta partnerskiego z Niemiec  pozyskaliśmy już siódmy komputer firmy Fujitsu, który tym razem zasilił bazę sali multimedialnej przy świetlicy szkolnej.  Już 2 listopada  przy użyciu tego  komputera m. in. przeprowadzono zajęcia z kółka fotograficznego.

GALERIA

Teresa Stępniewska