Saturday the 18th - Administrator: fiksam@wp.pl - Hostgator Coupon
  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2, UL. CHOPINA 36, 64-980 TRZCIANKA, TEL./FAX(67) 2163019, mail: sp2wT@interia.pl

Dzień Otwartych Drzwi dla przedszkolaków w SP2

5 marca 2015r. nasza szkoła była przepełniona przedszkolakami z trzcianeckich placówek. Odwiedziło nas 11 grup. Celem tej marcowej imprezy było zainteresowanie dzieci środowiskiem szkolnym, z którym zetkną się już 1 września. Przyszli uczniowie zwiedzili klasy, świetlice, bibliotekę szkolną, salę komputerową oraz sale gimnastyczne. Zaciekawieni zadawali nauczycielom pytania dotyczące nauki, zabawy i podręczników. Wszyscy uczestnicy „Otwartych Drzwi” zostali podzieleni na dwie grupy, aby sprawnie uczestniczyć w zaplanowanych atrakcjach. Jedną z nich były zawody sportowe, które przysporzyły wiele emocji. Każdy uczestnik rywalizacji był zwycięzcą, ponieważ potrafił wykonać ćwiczenia zaproponowane przez panie prowadzące zawody, panią J. Radka i B. Wawrzon. Każda grupa przedszkolna została nagrodzona dyplomem i słodkim upominkiem. Kolejną atrakcją była inscenizacja „ Czerwonego Kapturka” przygotowana przez klasę pierwszą pani E. Tryby. Dwie godziny w szkole minęły dzieciom bardzo szybko. Mamy nadzieję, że z dużym zaangażowaniem opowiedziały o tym wydarzeniu swoim rodzicom.

Organizatorzy

 

 

 

ŚWIĘTO PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W TRZCIANCE

 

10 lutego 2015r. w 53 rocznicę śmierci Władysława Broniewskiego odbyła się uroczystość podsumowania I semestru pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015. W tym dniu uczniowie, którzy wyróżnili się wysoką średnią ocen oraz bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem otrzymali z rąk dyrektora szkoły, władz samorządowych i przedstawicieli Szkolnej Rady Rodziców - upominki. Za swój wkład pracy upominek otrzymali także rodzice wzorowych uczniów.

 Uroczystość uatrakcyjnili swoimi interpretacjami wierszy dla dzieci Władysława Broniewskiego recytatorzy z klas I-III.

 W tym dniu tradycyjnie do Księgi Przyjaciół Szkoły  wpisywane są osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do uatrakcyjniania procesu edukacyjno-wychowawczego realizowanego w szkole. W tym roku szkolnym do grona przyjaciół szkoły wpisane zostały: Pani Małgorzata Mikulska – Wargin i Pani Elżbieta Panert – Mumot.

 Dni poświęcone patronowi odbywały się w szkole 27 i 28 stycznia 2015r. Klasy młodsze wykazywały się 27 stycznia sztuką recytatorską, plastyczną i rywalizacją sportową. Wśród mistrzów sztuki recytatorskiej wyróżniono: z klas pierwszych Alicję Matkowską za interpretację wiersza „Zegary”, z klas II – Ewę Ratajczak za wiersz „W ogródku Zosi”, z klas III – Marię Kotiuszko za wiersz „Sam do szkoły”. Mistrzami sztuki plastycznej zostały: klasa Ic za ilustrację do wiersza „Wróbelki zimą”, kl.IIa – „Liście klonu”, kl.IIIb – „Babie lato”. Mistrzami sportu w rywalizacji fair play zostały klasy: Ia, IIb, IIIc.

 28 stycznia 2015r. klasy IV-VI obchodziły Dzień Patrona łączący nauki ścisłe z aktywnością fizyczną i profilaktyką zdrowego i aktywnego trybu życia. Odbyły się konkursy: Mistrz Matematyki, Mistrz Tangramu oraz zawody sportowe. W konkursie matematycznym „Sto pytań do Pitagorasa” brały udział trzyosobowe reprezentacje uczniów z każdej klasy. Pytania i zadania, które zostały przygotowane przez nauczycielki matematyki wymagały znajomości wzorów oraz definicji pojęć matematycznych, pamięciowego wykonywania działań, rozwiązywania zadań z treścią dotyczących zastosowania matematyki w życiu codziennym, a przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia. Mistrzami Matematyki w swoich poziomach zostały: klasa IVb, klasa Vb, klasa VIb. W konkursie Mistrz Tangramu brali udział wszyscy uczniowie z danej klasy. Każdy   otrzymał  tangram, z którego    musiał ułożyć określony przez nauczyciela kształt w jak najkrótszym czasie. Trzy  osoby z każdej klasy  przeszły do drugiego etapu, w którym wyłoniono   Mistrza Tangramu klas IV – Hannę Skonieczką, klas V – Aleksandrę Jurczyńską, klas VI – Monikę Jęchorek.

 Mistrzami Sportu zostały klasy: IVb, Vc, VIc.

 Nowa forma utrwalania i poszerzania wiedzy matematycznej bardzo spodobała się uczniom. Będzie ona zapewne kontynuowana w latach następnych, co umożliwi lepiej przygotować się im do sprawdzianu szóstoklasisty (w nowej formie), a także do zdobywania wiedzy na dalszych etapach kształcenia.

 Wszystkie klasy w ramach realizacji zadań Aktywnej Szkoły uczestniczyły w prelekcji nt. zdrowego i aktywnego trybu życia.

 

"Dzień Babci i Dziadka w Zerówce"

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Wnuki to wiedzą dlatego zaprosiły swoje babcie
 i dziadków do przedszkola by zaśpiewać Im  piosenki i  wyrecytować wiersze. Zaprezentowały również przedstawienie pt: "Czerwony Kapturek". W pięknej scenografii oraz wyjątkowej atmosferze dzieci wspaniale odegrały swoje role.  
Goście z dumą patrzyli na swoje pociechy i gromkimi brawami podziękowali dzieciom za występ. Uroczystość zakończyła się  wręczeniem przez dzieci  własnoręcznie wykonanych laurek i upominków- kwiatka dla babci i serca dla dziadka oraz wspólnym poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców. Święto Babci i Dziadka to dzień pełen uśmiechu, wzruszeń i radości - dzień, który na długo pozostanie w naszych sercach.

Wioleta Lachowicz

Marta Frukowska

GALERIA

 

Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

 

 

 

Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tym czasie babcie i dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości.

Dnia 26.01.2015r. uczniowie klasy 1 d zaprosili swoich kochanych dziadków na przedstawienie pt.: „Czerwony Kapturek”. Dzieci wzorowo wyrecytowały wierszyki dla swoich bliskich. Trema nie była im straszna. Inscenizacja bardzo podobała się licznie zgromadzonym gościom,  ponieważ uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Serdecznym i miłym życzeniom nie było końca a własnoręcznie zrobione prezenty były miłym zaskoczeniem. Wspólnie zaśpiewane „Sto lat” dla kochanych dziadków uwieńczyło całe przedstawienie, a zakręcona w oku łezka utwierdziła pierwszoklasistów w przekonaniu ,że warto było włożyć tyle serca i zaangażowania w całą uroczystość.

 

 GALERIA

Ewelina Tryba

 

 

 

 

 

At the restaurant.

W jaki sposób najlepiej się uczyć języka angielskiego? W praktyce... jak to zrobić? W naszej szkole to nie problem, tak oto zamieniliśmy klasy SP2 w restaurację w samolocie, w bar szybkiej obsługi i sklep. Uczniowie klasy 3b i 3c ćwiczyli słownictwo i zwroty dotyczące zachowania się w restauracji poprzez odgrywanie scenek sytuacyjnych. Nauka przez zabawę to najskuteczniejszy i najprzyjemniejszy sposób przyswajania wiedzy.
GALERIA
Natalia Zarzycka